Trots op hercertificering ISO 9001

We hebben onze hercertificering wederom doorstaan en zijn met vlag en wimpel geslaagd! Het certificaat houdt -kort door de bocht- in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem goed presteert in het voldoen aan wensen van onze klanten en het verbeteren van onze organisatie. Het behalen van het ISO 9001 certificaat vormt een betrouwbare basis voor de toekomst, waarin wij nog verder willen groeien.