Trots op hercertificering ISO 9001:2015

We hebben onze hercertificering wederom doorstaan en zijn met vlag en wimpel geslaagd! Het certificaat houdt -kort door de bocht- in dat ons kwaliteitsmanagementsysteem goed presteert in het voldoen aan wensen van onze klanten en het verbeteren van onze organisatie. Het behalen van het ISO 9001:2015 certificaat vormt een betrouwbare basis voor de toekomst, waarin wij nog verder willen groeien.